×
ბავშვის ტანსაცმელი
საბავშვო აქსესუარი
მოვლა
ავეჯი & დეკორი
კვება
ბრენდი
ბლოგი
  • ვინი - ბავშვთა კვება

    კომპანია «ნატურლენდი» წარმოადგენს ერთ-ერთ ლიდერ კომპანიას საქართველოში ბავშვთა კვების და ბავშვთა ჰიგიენის სფეროში.

    კომპანია «ნატურლენდი»- გამორჩეულობას ბაზარზე უზრუნველყოფს:

    ბავშვის ჯანმრთელობის ხელშეწყობას ბიოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი საკვებით; კომპანიის სტაბილურობა და საიმედოობა; ბიზნესის მართვაში თანამედროვე ინსტრუმენტებისა და სტანდარტების დანერგვა; კომპანიის გამართული შიდა მენეჯმენტი. შპს „ნატურლენდში“ საქმიანი კავშირები დაფუძნებულია პროფესიულ, კოლეგიალურ და არადისკრიმინაციულ პრინციპებზე, ურთიერთპატივისცემასა და ურთიერთხელშეწყობაზე; პროდუქციით უწყვეტი მომარაგება მთელი საქართველოს მასშტაბით; სტაბილური ფასები; კრეატიული მარკეტინგის დეპარტამენტი ეფექტური მერჩანდაიზინგის სამსახურით; ინდივიდუალურად ჩვენი კომპანიისთვის შექმნილი და მომხმარებელზე მორგებული პროცესების ავტომატიზაციის პროგრამა – CRM; მაღალი კომპეტენციის პროფესიონალური პედიატრიული სამსახური; უცხოელ პარტნიორებთან მრავალწლიანი ურთიერთობის გამოცდილება; ხანგრძლივი და სტაბილური ურთიერთობის გამოცდილება ადგილობრივ წამყვან სამედიცინო, ფარმაცევტულ და სადისტრიბუციო კომპანიებთან; საქმიანობა მხოლოდ ბიზნეს ეთიკის პრინციპების დაცვით.