×
ბავშვის ტანსაცმელი
საბავშვო აქსესუარი
მოვლა
ავეჯი & დეკორი
კვება
ბრენდი
ბლოგი
  • საქველმოქმედო ფონდი აი ია • Charity Foundation AI IA

    ფონდი „აი ია“ 14 აპრილს, ქართული ენის დღეს დაფუძნდა. ფონდის ინიციატივითა და ქალაქ თბილისის მერიის მხარდაჭერით, ასევე შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მონაწილეობით ივლისში ამოქმედდა სმენადარღვეულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის ცენტრი. იზიარებს რა მსოფლიოში აპრობირებულ და მეცნიერულად დასაბუთებულ მიდგომებს, ფონდმა „აი ია“ თბილისში დააფუძნა სმენის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრი. ამ ეტაპზე იგი ორიენტირებულია კოხლეარული იმპლანტაციის შემდგომი კომპლექსური რეაბილიტაციის სერვისი (სმენით და ენა-მეტყველებით თერაპიის გზით) მიაწოდოს 6 წლამდე ბენეფიციარებს, რომლებსაც იმპლანტი მიღებული აქვთ საქართველოში ან მის ფარგლებს გარეთ ან/და 2016-17 წელს მიიღებენ იმპლანტს. ამასთან, არ აღენიშნებათ სხვა თანხმლები დარღვევები/დაავადებები. რეაბილიტაციის სრული კურსი გულისხმობს უწყვეტ, არანაკლებსამწლიან კომპლექსურ კურსს, წელიწადში 160-176 საათის ფარგლებში საერთო ჯამში კი 2-3 წლიან პერიოდს. კურსის დასრულების შემდეგ ბავშვმა უნდა მოახერხოს ჩვეულებრივ, საჯარო სკოლაში სწავლის სრულფასოვნად გაგრძელება.