×
ბავშვის ტანსაცმელი
საბავშვო აქსესუარი
მოვლა
ავეჯი & დეკორი
კვება
ბრენდი
ბლოგი
  • ხის სახელოსნო სხივი Wooden social enterprise RAY

    ,,სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების ასოციაცია’’ -,,მშობელთა კავშირი’’.

    ორგანიზაცია 1997 წელს დაფუძნდა შშმ ბავშვების მშობლების მიერ.

    ასოციაციის მისიაა: შშმ პირთათვის თანაბარი პირობებისა და შესაძლებლობების შექმნა პროფესიული სახელობო გადამზადებისა და დასაქმების სფეროში, სოციალური მეწარმეობის განვითარება, შშმ პირთა დასაქმება, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.